Pretraga proizvoda za zaštitu bilja

Product Finder

®™ zaštitni znaci Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i pridruženih kompanija ili njihovih vlasnika.
Koristite sredstva za zaštitu bilja oprezno. Pre upotrebe uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.

31 Pronađeni proizvodi

Nijedan proizvod ne odgovara odabiru

Molimo poništite selektovano i pokušajte ponovo

Arigo®

Herbicide

Novi herbicid širokog spektra delovanja koji obezbeđuje punu kontrolu travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza samo jednim tretmanom.

Crystal™ 250 SC

Fungicide

Preventivni fungicid za kontrolu prouzrokovača pepelnice vinove loze Uncinula necator. Primenjuje se u koncentraciji od 0,015-0,02%.

Curzate® M 68 WG

Fungicide

Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i antisporulacionim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače

Delegate 250 WG

Insecticide

Insekticid namenjen suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i kruškine buve (Psylla pyri), primenjuje se u količini od 0.3-0.4 l/ha.

Dithane DG Neo Tec

Fungicide

Nesistemični fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen za kontrolu prouzrokovača plamenjače vinove loze i krastavosti lišća i plodova jabuke

Dithane M 45

Fungicide

Nesistemični fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen za kontrolu prouzrokovača

Equation® Pro WG

Fungicide

Kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u zasadima vinove loze, krompira i paradajza.

Esteron Extra 600 EC

Herbicide

Herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu.

Galera™ Super

Herbicide

Herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu uljane repice.

Gallant™ Super 

Herbicide

Sistemični herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi, soji i suncokretu.

Učitaj još proizvoda