Curzate® M 68 WG

Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i antisporulacionim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze, krompira, paradajza i krastavca.

Usev

Grapevine

Potato

Tomato

Tehničke specifikacije

 • Aktivni sastojak

  cimoksanil 40 g/kg,
  mankozeb 400 g/kg

 • Brzina primene

  2,3 (23 g/100 m²)

 • Pakovanje

  30 g, 1 kg

 • Metod primene

  vinova loza, krompir, paradajz

 • Dodatne informacije

  Za više informacija,pogledajte etiketu proizvoda.

®zaštitni znaci Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i pridruženih kompanija ili njihovih vlasnika.
Koristite sredstva za zaštitu bilja oprezno. Pre upotrebe uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.