Pokretanje inovacija u poljoprivrednoj nauci

Organic growing micro greens closeup

Inovacije koje pomažu da se proizvede hrana koja treba svetu

Inovativnost nam pomaže da razvijemo integrisana rešenja koja će zadovoljiti potrebe poljoprivrednika danas, dok iščekujemo izazove sutrašnjice. Inovacijama  pružamo proizvode i usluge kako bismo pomogli poljoprivrednicima da proizvedu ono što je potrebno našem sistemu ishrane, uz očuvanje resursa i održavanje zemljišta. Naš transparentan pristup nadilazi lanac ishrane, poziva potrošače, kako bi ih osnažio znanjem i dao im poverenje u hranu koju njihove porodice jedu.

 

Extreme closeup of sunflower

Inovacije nikada nisu bile važnije

Hrana je najosnovnija ljudska potreba i motor ekonomskog razvoja. Pa ipak, dok naš svet raste, ne rastu i izvori hrane. Kao šampionu odgovorne poljoprivrede, ovo je za nas izazov. Naš odgovor ovom izazovu je inovacija. 

Laura Higgins Headshot

Posmatranje budućnosti poljoprivrede

“Nadam se da će studenti koji su zainteresovani za nauku razmotriti poljoprivredu i polj. istraživanje i razvoj kao buduću karijeru, jer na kraju krajeva šta bi moglo biti važnije od toga da se osigura da svi imamo pristup obilnom, zdravom i sigurnom snabdevanju hranom? ”

-Dr. Lora Higins, DuPont Pioneer

Po čemu se razlikujemo?

Corteva Agriscience je zasnovana na bogatoj tradiciji inovacija koja se oslanja na kombinovane prednosti DuPont Crop Protection, Dow AgroSciences i Pioneer-a. Konstantan nam je izazov kako možemo spojiti sve naše platforme da bismo poljoprivrednicima ponudili integrisana rešenja za njihove najvažnije izazove. Verujemo u moć saradnje, pozivajući ideje iz raznih izvora i razvijanje partnerstava sa univerzitetima i nevladinim organizacijama širom sveta.

 

Razumevanje proizvođača i potrošača

Slušamo poljoprivrednike kako bismo razumeli njihove potrebe, i primenjujući našu nauku za razvijanje integrisanih ponuda, zadovoljili te potrebe danas, sa bogatom linijom snabdevanja skoncentrisanoj na budućnost. Kao šampioni odgovorne poljoprivrede, slušamo brige potrošača, pomažući im da razumeju nauku i rukovodstvo koje stoje iza naših proizvoda.

 

Pružanje integrisanih, sveobuhvatnih rešenja

Fokusirani smo na fundamentalnu reformulaciju načina na koji svi delovi rešenja funkcionišu zajedno i pozivamo ideje iz širokog spektra izvora, kako internih tako i eksternih, kroz inicijative kao što je Open Innovation i partnerstva sa nevladinim organizacijama i univerzitetima širom sveta.

Posmatramo budućnost kao lider u globalnoj poljoprivredi

Vidimo veliki potencijal u oblastima kao što su upotreba digitalnih tehnologija, razvoj novih semenskih proizvoda i sledeća generacija proizvoda za zaštitu bilja - uključujući one koji se mogu koristiti u manjim količinama i mogu se koristiti u organskoj poljoprivredi.

Scientist examining plants in laboratory

"Inovacije su zahtev, ne izbor."

-Jim Collins

Corteva Agriscience, poljoprvredno odeljenje DowDuPont-a, operativni direktor