Izjava o privatnosti

Revised 14.3.2019.

DowDuPont Inc. i njegove filijale („DowDuPont”) brinu o pitanjima privatnosti i želeli bismo da Vas upoznamo sa načinom na koji prikupljamo, koristimo i objavljujemo informacije. Ukoliko predate bilo kakvu informaciju na ovom veb-sajtu, informacije će biti dostupne kako kompaniji Dow Chemical Company tako i E. I. du Pont de Nemours and Company i njihovim filijalama, čije su Politike privatnosti dostupne ovde: Dow Politika i Izjava o Privatnosti i DuPont Politika i Izjava o Privatnosti. Ove Izjave o privatnosti opisuju kakva je praksa kompanija Dow i DuPont u vezi sa podacima koji se prikupljaju putem veb-sajta ili mobilne aplikacije koje poseduju i kojima upravljaju Dow i DuPont putem kojih pristupate ovim Izjavama o privatnosti (tj. „Site” i „App”), kao i van interneta gde je po zakonu potrebno poslati obaveštenje. Ukoliko obezbedite lične podatke kompanijama DowDuPont, Dow i DuPont, slažete se sa odredbama i uslovima ovih Izjava o privatnosti. 

 

Podaci koji nisu lične prirode

„Podaci koji nisu lične prirode” su sve informacije koje ne otkrivaju vaš lični identitet, kao što su: 

  • informacije o pretraživaču;
  • informacije koje se prikupljaju putem kolačića, pikselnih oznaka i drugih tehnologija;
  • demografske informacije i druge informacije koje navedete;
  • agregatne informacije.

Kako prikupljamo podatke koji nisu lične prirode

DowDuPont, Dow i  DuPont i njihovi nezavisni dobavljači usluga mogu da prikupljaju podatke koji nisu lične prirode na različite načine, uključujući:

  • pomoću vašeg pretraživača: većina pretraživača prikuplja određene informacije kao što su Media Access Control (MAC) adresa, tip računara (Windows ili Macintosh), rezolucija ekrana, verzija operativnog sistema kao i tip i verzija internet pretraživača. 
  • pomoću kolačića: kolačići omogućavaju veb-serveru da prenosi podatke na računar radi vođenja evidencije i u druge svrhe. Koristimo kolačiće i druge tehnologije da bismo Vam, između ostalog, bolje pružali prilagođene informacije, omogućili Vam stalan pristup sajtu i njegovu upotrebu, i da bismo Vam slali personalizovane marketinške poruke. Ukoliko ne želite prikupljanje informacija putem kolačića, postoji jednostavna procedura kod većine pretraživača koja vam omogućava da odbijete upotrebu kolačića. Neke funkcije sajta možda neće pravilno funkcionisati ukoliko sprečite upotrebu kolačića. Da biste saznali više o kolačićima, molimo Vas da posetite sajt http://www.allaboutcookies.org/
  • pomoću pikselnih oznaka, veb oznaka, providnih GIF-ova ili drugih sličnih tehnologija: možemo ih koristiti u vezi sa nekim stranicama sajta i u okviru elektronskih poruka u HTML formatu, kako bismo , između ostalog, pratili radnje korisnika sajta i primalaca elektronske pošte, ocenjivali uspeh marketinških kampanja i prikupljali statističke podatke o korišćenju sajta i intenzitetu reakcija.
  • od Vas: informacije kao što su Vaša lokacija, ali i druge informacije, kao što su podaci o Vašem omiljenom načinu komunikacije, prikupljaju se kada ih dobrovoljno navedete. Osim ako se ne kombinuju sa ličnim podacima, ove informacije ne mogu identifikovati Vas niti bilo kog drugog korisnika sajta ili aplikacije.
  • putem agregatnih podataka: agregatni lični podaci se ne koriste za identifikaciju Vas ili bilo kog drugog korisnika sajta ili aplikacije, (na primer, možemo da koristimo lične podatke da izračunamo koji procenat korisnika ima određeni pozivni broj).

Kako koristimo i objavljujemo Podatke koji nisu lične prirode

Budući da se podaci koji nisu lične prirode ne koriste za Vašu ličnu identifikaciju, možemo ih koristiti i objavljivati u bilo kojoj nameni. U nekim slučajevima, možemo kombinovati podatke koji nisu lične prirode sa ličnim podacima (na primer, kombinujući Vaše ime sa Vašom geografskom lokacijom). Ako kombinujemo podatke koji nisu lične prirode sa ličnim podacima, npr. kada kombinujemo informacije koje navedete pri registraciji sa podacima koji nisu lične prirode, kako bismo Vam obezbedili ciljani personalizovani marketing, Dow ili DuPont će sa kombinovanim informacijama postupati kao sa ličnim podacima.   

IP adrese

Vaša „IP adresa” je broj koji Vaš dobavljač internet usluga (ISP) automatski dodeljuje računaru koji koristite.

Kako prikupljamo IP adrese

Svaki put kada korisnik poseti sajt u datotekama evidencije našeg servera se automatski identifikuje i beleži IP adresa, zajedno sa vremenom posete i stranicama koje su posećene. Prikupljanje IP adresa je standardna praksa na internetu i mnogi-veb sajtovi to obavljaju automatski.

Kako DowDuPont koristi i otkriva IP adrese

Kompanija DowDuPont i njene filijale koriste IP adrese u cilju izračunavanja nivoa iskorišćenosti sajta, da bi se lakše utvrdili problemi sa serverom, radi upravljanja sajtom i prikazivanja sadržaja prilagođenog Vašoj zemlji. Pored toga, možemo da koristimo i otkrivamo IP adrese u sve svrhe za koje koristimo i lične podatke. Molimo Vas da obratite pažnju da sa IP adresama, serverskim datotekama i sličnim informacijama postupamo na isti način kao sa podacima koji nisu lične prirode, osim ukoliko prema važećem zakonu nismo u obavezi da postupamo drugačije.  

Oglašavanje preko interneta

DowDuPont i njegove filijale i njegovi nezavisni dobavljači usluga koriste kolačiće, pikselne oznake, veb oznake, providne GIF-ove ili slične tehnologije da bi tokom vremena pratili radnje korisnika sajta i primalaca elektronske pošte preko veb sajtova sa kojima nemaju partnerski odnos, prezentujući oglase relevantnije za Vas, kako bi personalizovali Vaše iskustvo na sajtu.Na primer, koristimo nezavisne dobavljače usluga kako bi predstavili proizvode i usluge prilagođene opcijama i interesovanjima prikazanim tokom vremena Vašim aktivnostima na internetu.

Sajtovi trećih strana

Ova Izjava o privatnosti se ne odnosi na, i nismo odgovorni za privatnost, informacije ili postupke bilo kojih trećih strana, uključujući bilo koju treću stranu koja upravlja bilo kojim sajtom do kog sajt ili aplikacija imaju link. Uključivanje linka na sajt ili aplikaciju ne podrazumeva odobrenje povezanog sajta od strane DowDuPont, Dow ili DuPont.

Kako deca koriste sajt

DowDuPont, Dow i DuPont su posvećeni zaštiti privatnosti dece i ohrabrujemo roditelje i staratelje da se aktivno uključe u onlajn aktivnosti svoje dece. Ciljna grupa sajta a ni aplikacije nisu deca mlađa od četrnaest (14) godina i svesno ne prikupljamo informacije od dece u cilju prodaje proizvoda ili usluga. 

Ažuriranje ove izjave o privatnosti

Možemo promeniti ovu Izjavu o privatnosti. Svaka promena ove Izjave o privatnosti stupa na snagu kada objavimo izmenjenu Izjavu o privatnosti na sajtu ili aplikaciji. Vaše korišćenje sajta ili aplikacije nakon ovih izmena znači da prihvatate izmenjenu Izjavu o privatnosti.

Kontakt informacije

Ukoliko imate nekih pitanja u vezi ove Izjave o privatnosti ili u vezi sa politikom i izjavama o privatnosti kompanija DuPont ili Dow, molimo Vas da se obratite na sledeće adrese:

DuPont na linku DuPont Inquiry Management Center, ili Vas molimo da pišete na sledeću adresu:

EMEA Data Inquiry Management Center

DuPont Asturias S.L.
Valle de Tamon-Nubledo
33469 – Tamon – Carreno
Asturias, Spain
EU-INFO@dupont.com
Tel: 855-569-0964
Fax:+34 9 1272 5237

Online adrese Dow Kompanije https://legal.dow.com/en-us/privacy-statement ili putem email adrese dowcig@dow.com, ili telefonom, broj je naveden na sajtu https://www.dow.com/en-us/contact, ili pišite na sledeću adresu:

The Dow Chemical Company
Data Privacy Director
2211 H.H. Dow Way
Midland, Michigan 48674