Crop field sunrise on horizon

O DowDuPontTM-u

Vodeće inovacije u poljoprivredi, nauci o materijalima i specijalizovanim proizvodima

Naše spajanje

DowDuPont spaja komplementarne portfolije kompanija Dow i DuPont, inovativnih, naučno zasnovanih kompanija koje imaju vodeće položaje u poljoprivredi, industrijama materijala i posebnih proizvoda. 

 
Sunlight behind hand holding plant

Predviđena razdvajanja

Svako od predviđenih razdvajanja je podstaknuto moćnom kombinacijom visoko komplementarnih portfolija, resursa i sposobnosti Dow-a i DuPont-a. Svaki od njih će biti bolje pozicioniran od svojih prethodnika da bi nastavili da uvode inovacije a time pružili superiorna rešenja za kupce i bolje služili zajednicama širom sveta. 

Smartphone taking photo of plants

Buduće mogućnosti

Naše kolektivno nasleđe je impresivno, ali značajan potencijal DowDuPont kompanije je namera da se osnuju tri nezavisne kompanije čije će najveće mogućnosti i najvažniji doprinosi tek biti ostvareni.

 

Men analyze plants with tablet

Poljoprivreda, materijali i specijalizovani proizvodi

Po završetku predviđenog razdvajanja, buduće kompanije će ostati duboko posvećene istraživanjima i razvoju u odnosu na zahteve tržiša, uz podršku inženjerstva svetske klase, koje je u mogućnosti da donese diferencirane proizvode i rešenja. 

Aerial shot of river

Posvećeni podržavanju održivosti

Svaka nova kompanija će se posvetiti podržavanju održivosti, korišćenju nauke i inovacija da bi se suočila sa svetskim izazovima, i održavanju prvoklasne kulture bezbednosti. 

Posetite DowDuPont