Pretraga proizvoda za zaštitu bilja

Product Finder

®™ zaštitni znaci Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i pridruženih kompanija ili njihovih vlasnika.
Koristite sredstva za zaštitu bilja oprezno. Pre upotrebe uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.

21 Pronađeni proizvodi

Nijedan proizvod ne odgovara odabiru

Molimo poništite selektovano i pokušajte ponovo

Garlon™ 3A

Herbicide

Sistemični herbicid i arboricid koji se koristi za suzbijanje zeljastih i drvenastih širokolisnih korova na površinama za pošumljavanja.

Garlon™ 4

Herbicide

Totalni herbicid i arboricid koji se koristi za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova na nepoljoprivrednih površinama.

Indar 5 EW

Fungicide

Sistemični fungicid, primenjuje se u zasadu jabuke za kontrolu prouzrokovača krastavosti lišća i plodova jabuke i pepelnice jabuke

Karathane Gold 350 EC

Fungicide

Preparat namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice jabuke i vinove loze u koncentraciji 0,04-0,05%.

Kerb™ 50 W

Herbicide

Sistemični zemljišni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u salati, a u lucerki

Lancelot450 WG 

Herbicide

Kombinovani herbicid za suzbijanje velikog broja najznačanijih širokolisnih korova u pšenici i ječmu u količini 25-33 g/ha.

Lannate® 90

Insecticide

Insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, efikasan u suzbijanju velikog broja štetnih insekata na voću, vinovoj lozi, povrću i duvanu.

Laser 240 SC

Insecticide

Savremeni insekticid za borbu protiv štetnih insekata u povrću, ukrasnom bilju, vinovoj lozi, krompiru i jabukama.

Lontrel100

Herbicide

Namenjen za suzbijanje širokolisnih korova iz familija Asteracea, Apiacea, Fabacea u usevima šećerne repe, kukuruza, pšenice, ječma, uljane repice i crnog luka

Lontrel300 

Herbicide

Herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova iz familija Asteracea, Apiacea, Fabacea u usevima šećerne repe, kukuruza, pšenice, ječma.

Učitaj još proizvoda