Crystal™ 250 SC

Preventivni fungicid za kontrolu prouzrokovača pepelnice vinove loze Uncinula necator. Primenjuje se u koncentraciji od 0,015-0,02%. 

Usev

Grapevine

Tehničke specifikacije

 • Aktivni sastojak

  kvinoksifen, 250g/l koncentrovana suspenzija SC

 • Brzina primene

  1.5-2ml u 10 L vode

 • Pakovanje

  100 ml, 1L

 • Metod primene

  vinova loza

 • Dodatne informacije

  Za više informacija,pogledajte etiketu proizvoda.

®™ zaštitni znaci Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i pridruženih kompanija ili njihovih vlasnika.
Koristite sredstva za zaštitu bilja oprezno. Pre upotrebe uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.