Equation® Pro WG

Kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u zasadima vinove loze, krompira i paradajza.

Usev

Grapevine

Potato

Tomato

Tehničke specifikacije

 • Aktivni sastojak

  famoksadon 225 g/kg,
  cimoksanil 300 g/kg

 • Brzina primene

  0,4 (4 g na 100 m²)

 • Pakovanje

  6 g, 400 g

 • Metod primene

  vinova loza, krompir, paradajz

 • Dodatne informacije

  Za više informacija,pogledajte etiketu proizvoda.

®zaštitni znaci Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i pridruženih kompanija ili njihovih vlasnika.
Koristite sredstva za zaštitu bilja oprezno. Pre upotrebe uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.