Gallant™ Super 

Herbicide

Sistemični herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi, soji i suncokretu.

Usev

Beet

Beet, Sugar (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

Soybean

Sunflower

Tehničke specifikacije

 • Aktivni sastojak

  haloksifop-R-metil, 108 g/l koncentrat za emulziju – EC

 • Brzina primene

   0.5 L/ha

 • Pakovanje

   100 ml, 1L

 • Metod primene

  šećerna repa, soja, suncokret

 • Dodatne informacije

  Za više informacija,pogledajte etiketu proizvoda.

®™ zaštitni znaci Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i pridruženih kompanija ili njihovih vlasnika.
Koristite sredstva za zaštitu bilja oprezno. Pre upotrebe uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.