Održiva poljoprivreda

Ciljevi za održivost

Poboljšanje života i naše planete

Kompanija Corteva Agriscience nastoji da unapredi održivu poljoprivredu i tako obogati živote i unapredi našu planetu za buduća pokolenja. Definisali smo 14 ciljeva koje želimo da ostvarimo do 2030. godine, a koji će unaprediti otpornost globalnog prehrambenog sistema.

Ciljevi za održivost

Ciljevi koji koriste poljoprivrednicima

Naši ciljevi za 2030. godinu

Definisali smo ciljeve za unapređenje egzistencije i rada poljoprivrednika koji ujedno čuvaju resurse i održivost zemlje. Tokom 10 godina rada pružićemo alat i obuke za povećanje održivosti prinosa, optimizaciju hraniva, đubriva i pesticida i poboljšanje otpornosti na vremenske uslove.

Pružanje obuke za poljoprivrednike

Do 2030. godine ćemo obezbediti obuku za 25 miliona poljoprivrednika iz oblasti zdravlja zemlje, nutrijenata i upravljanja vodom, kao i najbolje prakse u polju produktivnosti.

Iznalazimo nove načine za deljenje informacija o najnovijim dostignućima i tehnologijama sa poljoprivrednicima.

Obogaćivanje života malih poljoprivrednika

Do 2030. godine ćemo povećati produktivnost, prihode i održive prakse u poljoprivredi za ukupno 500 miliona malih poljoprivrednika.

U Aziji i podsaharskoj Africi do 80% prehrambenih proizvoda proizvode mali poljoprivrednici. Nastojaćemo da im obezbedimo pristup alatima, rešenjima i podršku u oblasti poljoprivrede.

Smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte uz istovremeno povećanje prinosa

Omogućićemo poljoprivrednicima da na održiv način povećaju prinos useva za 20% i istovremeno smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte u agrotehničkim sistemima za 20% u poređenju sa 2020. godinom.

Pružamo najbolje prakse i inovacije koje unapređuju produktivnost i istovremeno čuvaju našu planetu.

Ciljevi za održivost

Ciljevi koji pogoduju zemljištu

Naši ciljevi za 2030. godinu

Usredsređeni smo na zaštitu zemlje, prinosa useva i dugoročno uspešno poslovanje poljoprivredne industrije. Znamo da su zdravlje zemlje, voda i biodiverzitet međusobno povezani i ta povezanost doprinosi pristupačnom i obilnom snabdevanju prehrambenim proizvodima.

Poboljšanje zdravlja zemljišta

Do 2030. godine ćemo poboljšati zdravlje zemljišta na 30 miliona hektara.

Obezbedićemo alate i inovacije za poboljšanje zdravlja zemljišta i povećanje kapaciteta useva kako bi se odolelo promenljivim vremenskim uslovima, poboljšali kvalitet vazduha i vode i pružila podrška bujnim staništima.

Napredno upravljanje vodom

Do 2030. godine ćemo poboljšati efikasnost primene azota (NUE) na globalnim poljoprivrednim zemljištima. Takođe ćemo u istom periodu smanjiti potrošnju vode, a povećati prinos na 2,5 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta iscrpljenog proizvodnjom semena i nedovoljnim navodnjavanjem u odnosu na 2020. godinu.

Kada se azot efikasno koristi, biljke se bolje razvijaju i čuvaju se prirodni resursi iz okruženja. Naši stabilizatori azota koriste naprednu tehnologiju za povećanje efikasnosti primene azota. Primenićemo i strategije za poboljšanje efikasnosti korišćenja vode u oblastima sa nedovoljnom količinom vode.

Poboljšanje biodiverziteta

Do 2030. godine ćemo povećati biodiverzitet na više od 10 miliona hektara zemljišta za ispašu i globalno, u prirodnim eko-sistemima putem održivih praksi za upravljanje i očuvanja staništa.

Biodiverzitet je osnova poljoprivrede i naših prehrambenih sistema. Formiramo partnerstva kako bismo proširili stvaranje staništa i razvoj novih tehnologija za upravljanje zemljištem.

Ciljevi za održivost

Ciljevi koji koriste našim zajednicama

Naši ciljevi za 2030. godinu

Pomažemo poljoprivrednim zajednicama da se razvijaju podsticanjem klijenata i kolega u oblasti poljoprivrede i zajednica u kojima živimo i radimo. Nastojimo da zaštitimo lica u prehrambenom sistemu i proširimo poljoprivrednu zajednicu.

Očuvanje bezbednosti zaposlenih

Do 2030. godine ćemo poboljšati zdravlje zemljišta na 30 miliona hektara.

Zaštitićemo zdravlje i bezbednost ljudi u našim postrojenjima, kao i onih koji rade u poljoprivredi.

Poljoprivreda spada u najopasnije industrijske grane širom sveta. Da biste podržali poljoprivrednike, moramo da se postaramo za to da radna snaga u poljoprivredi bude bezbedna i zdrava.

Osnaživanje žena, osposobljavanje mladih i angažovanje zajednice

Do 2030. želimo da osnažimo žene, osposobimo mlade i angažujemo zajednice u svim globalnim zajednicama u kojima imamo korporativno poslovanje, ali i sve zemlje u kojima poslujemo.

Verujemo u to da poljoprivredne zajednice imaju koristi od ekonomske prilike i društvene inkluzije za sve. Razvijamo lokalni rad na terenu širom sveta u okviru programa Corteva Grows.

Milion volonterskih sati zaposlenih

Do 2030. godine planiramo da zaposleni u kompanije Corteva volonterski odrade milion sati u cilju pružanja globalne podrške ljudima i zajednicama.

Naši zaposleni, kojih ima više od 20.000, mogu biti moćne sile dobra, pomoći drugima i proširiti poljoprivrednu zajednicu. Pružamo više lokalnih prilika za volontiranje u okviru programa Corteva Grows.

Povećanje transparentnosti lanca nabavke

Povećaćemo transparentnost lanca nabavke, od poljoprivrednika to potrošača, pružanjem digitalnih alata koji omogućavaju poljoprivrednicima da ostvare dodatnu vrednost kroz transparentnost na poljoprivrednim tržištima, u prehrambenim lancima i zajednicama.

Transparentnost je izuzetno značajna za održivost. Potrošači i deoničari nikada nisu bili ovako zainteresovani da znaju na koji način se hrana proizvodi. Pomoću digitalnih alata ćemo pomoći poljoprivrednicima da prate i dele informacije na otvoren način.

Ciljevi za održivost

Ciljevi koji koriste našem radu

Naši ciljevi za 2030. godinu

Nastojimo da povećamo održivost našeg rada i rešenja koje pružamo poljoprivrednicima. Naš desetogodišnji plan obuhvata inovativnu održivost, uspostavljanje strategije za klimatske promene, isključivo korišćenje održivog pakovanja i povećanje održivosti na našim lokacijama.

Potrebni kriterijumi održivosti za nove proizvode

Svaki novi proizvod kompanije Corteva Agriscience će ispunjavati naše kriterijume održivosti do 2025. godine.

Transformacija i inovacija našeg poljoprivrednog sistema su izuzetno značajne u borbi sa novim izazovima. Zbog toga će svaki koncept novog proizvoda koji budemo razvijali morati da ispuni određene kriterijume održivosti pre slanja u inovativnu proizvodnju proizvoda.

Upravljanje našim emisijama gasova sa efektom staklene bašte

Do 1. juna 2021. ćemo definisati strategiju za klimatske promene za emisije grupe 1, 2 i 3, uključujući odgovarajuće ciljeve za smanjenje.

Možemo dati primer u pokušajima ublažavanja klimatskih promena i to tako što ćemo se fokusirati na obnovljive i efikasne energetske resurse i prilike za njihovo korišćenje, ali i utvrđivanjem desetogodišnjeg plana za smanjenje emisija.

Emisije grupe 1 nastaju iz izvora koje poseduje ili kontroliše kompanija. Grupa 2 obuhvata emisiju gasova sa efektom staklene bašte koja nastaje generisanjem kupljene električne energije koju troši kompanija. Emisije grupe 3 nastaju kao posledica aktivnosti kompanije, ali iz izvora koje ne poseduje i ne kontroliše kompanija. Saznajte više o standardima za emisije na lokaciji https://ghgprotocol.org/.

Upotreba samo održive ambalaže

Do 2030. godine sva pakovanja će biti za višekratnu upotrebu ili će moći da se recikliraju.

Održiva pakovanja smanjuju ukupnu potrošnju plastike i ukupnu količinu otpada. Razvijamo nove procese i tehnologije koje omogućavaju da se sva pakovanja ponovo koriste ili recikliraju.

Povećanje održivosti na našim lokacijama

Želimo da svim lokacijama kompanije Corteva Agriscience upravljamo na održiviji način, što će se ogledati u smanjenju otpada, uštedi i čuvanju vode i većem biodiverzitetu.

Nastojimo da postignemo status sa nula deponija za sve semenske radove i čuvamo vodu u oblastima u kojima postoji veliki manjak vode. Takođe ćemo primeniti najbolje prakse u oblasti biodiverziteta na svim lokacijama i poljoprivrednim lokacijama za istraživanje kompanije Corteva.

Ciljevi za održivost

Naš pristup ciljevima za održivost

Naši ciljevi za 2030. godinu

Mi smo u kompaniji Corteva Agriscience postavili 14 ambiciozna cilja koji će obogatiti život pomoću održivosti. Način na koji se razvijamo i napredujemo ka ostvarenju tih ciljeva, kao kompanija i u saradnji sa partnerima, odražava naše nastojanje da se u potpunosti tome posvetimo, zauvek. Naš pristup je zasnovan na najboljim praksama i globalnim okvirima za održivost.

Procena materijalnosti

Kolektivnim radom smo definisali tri oblasti fokusa u okviru kojih možemo da ostvarimo najveći uticaj. Saznajte više o procesu razvoja procene materijalnosti.

Saznajte više

Interakcija sa deoničarima

Interakcija sa deoničarima je ključan deo našeg definisanja ciljeva i načina na koji preispitujemo odgovornost i napredujemo u ostvarenju tih ciljeva. Saznajte više o tome zbog čega su naši deoničari ključni za poboljšanje života putem održivosti.

Saznajte više

Objavljene informacije za ciljeve za poljoprivrednike

Objavljene informacije za ciljeve za zemljište

Objavljene informacije za ciljeve za naše zajednice

Objavljene informacije za ciljeve za naš rad

Ciljevi za održivost

„Razumevanje potreba i interesovanja naših deoničara je predstavljalo izuzetno važnu stavku u definisanju strategije, identifikovanju prioriteta i ciljanju aktivnosti u okviru kojih možemo da ostvarimo najveći uticaj. To će biti podjednako važno i tokom praćenja napretka i izveštavanja o istom.“ 

– Anne Alonzo, Direktor za održivost u kompaniji Corteva Agriscience