Talendo®

Fungicid na bazi nove aktivne materije prokvinazid iz grupe kvinazolinona, primenjuje se u vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze.

Usev

Grapevine

Tehničke specifikacije

 • Aktivni sastojak

  prokvinazid 200 g/l

 • Brzina primene

  0,2 – 0,25 (2 – 2,5 ml na 100 m²)

 • Pakovanje

  1L

 • Metod primene

  vinova loza

 • Dodatne informacije

  Za više informacija,pogledajte etiketu proizvoda.

® zaštitni znaci Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i pridruženih kompanija ili njihovih vlasnika.
Koristite sredstva za zaštitu bilja oprezno. Pre upotrebe uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.