Runner 240 SC

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, suzbija jabukinog smotavca u koncentraciji od 0,04-0,06% i pepeljastog i žutog grožđanog moljca u koncentraciji od 0,03-0,05%.

Usev

Apple

Apple (Malus domestica)

Grapevine

Tehničke specifikacije

 • Aktivni sastojak

  metoksifenozid, 240 g/l koncentrovana suspenzija – SC

 • Brzina primene

  0,04 – 0,06 % (4 – 6 ml u 10 l vode) jabuka                           0,03 – 0,05 % (3 – 5 ml u 10 l vode) vinova loza

 • Pakovanje

  200 ml

 • Metod primene

  vinova loza, jabuka

 • Dodatne informacije

  Za više informacija,pogledajte etiketu proizvoda.

®™ zaštitni znaci Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i pridruženih kompanija ili njihovih vlasnika.
Koristite sredstva za zaštitu bilja oprezno. Pre upotrebe uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.