Principal® Plus

Herbicid u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova.

Usev

Corn

Corn, Field, For Silage (Zea mays ssp. mays)

Corn, Field (Zea mays ssp. mays)

Tehničke specifikacije

 • Aktivni sastojak

  rimsulfuron 23 g/kg,
  nikosulfuron 92 g/kg,
  dikamba 550 g/kg

 • Brzina primene

  440g/ha + 0.1% okvašivača Trend® 90

 • Pakovanje

  440 g

 • Metod primene

  kukuruz

 • Dodatne informacije

  Za više informacija,pogledajte etiketu proizvoda.

®zaštitni znaci Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i pridruženih kompanija ili njihovih vlasnika.
Koristite sredstva za zaštitu bilja oprezno. Pre upotrebe uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.