Laser 240 SC

Savremeni insekticid za borbu protiv štetnih insekata u povrću, ukrasnom bilju, vinovoj lozi, krompiru i jabukama. Preporučen za programe integrirane zaštite, kao i za organsko biološku proizvodnju. 

Usev

Apple

Cucumber

Grapevine

Potato

Tehničke specifikacije

 • Aktivni sastojak

  spinosad, 240 g/l koncentrovana suspenzija – SC

 • Brzina primene

  300-400ml/ha krastavac 50-100ml/ha krompir       0.8-1ml u 10 L vode vinova loza

 • Pakovanje

  50 ml, 1L

 • Metod primene

  vinova loza, krastavac,krompir, jabuka

 • Dodatne informacije

  Za više informacija,pogledajte etiketu proizvoda.

®™ zaštitni znaci Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i pridruženih kompanija ili njihovih vlasnika.
Koristite sredstva za zaštitu bilja oprezno. Pre upotrebe uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.