Kerb™ 50 W

Sistemični zemljišni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u salati, a u lucerki i šećernoj repi za suzbijanje viline kosice i navedenih korova.

Usev

Alfalfa

Beet

Beet, Sugar (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

Salad

Tehničke specifikacije

 • Aktivni sastojak

  propizamid, 50 % kvašljivi prašak – WP

 • Brzina primene

  3-4 kg/ha 

 • Pakovanje

  40 g, 1 kg

 • Metod primene

  salata, šećerna repa, lucerka

 • Dodatne informacije

  Za više informacija,pogledajte etiketu proizvoda.

®™ zaštitni znaci Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i pridruženih kompanija ili njihovih vlasnika.
Koristite sredstva za zaštitu bilja oprezno. Pre upotrebe uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.