Garlon™ 4

Totalni herbicid i arboricid koji se koristi za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova na nepoljoprivrednih površinama. Primenjuje se na površinama koje se pripremaju za pošumljavanje, železničke pruge, kanali i druge nepoljoprivredne površine.

Usev

Non-agricultural areas

Tehničke specifikacije

 • Aktivni sastojak

  triklopir butotil, 480 g/l koncentrovani rastvor – SL

 • Brzina primene

  1-2 L/ha

 • Pakovanje

   100 mL, 1L

 • Metod primene

  površine za pošumljavanje, železničke pruge, kanali i druge nepoljoprivredne površine

 • Dodatne informacije

  Za više informacija,pogledajte etiketu proizvoda.

®™ zaštitni znaci Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i pridruženih kompanija ili njihovih vlasnika.
Koristite sredstva za zaštitu bilja oprezno. Pre upotrebe uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu.