P64LP130

Suncokret | RM 45 - srednje rani

• Srednje rani hibrid visokih prinosa zrna i ulja

• Sadržaj ulja u zrnu 46%

• Spada u grupu hibrida Clearfield Plus tehnologije

• Otporan na sve rase Volovoda i plamenjače u Srbiji

• Namena mu je da zameni P64LC108

• Ima dobru toleranciju na sušu

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 6-7°C (na 4 cm)

Gustina kod setve: 60.000 bilj./ha