P64LE25_Banner_Desktop

P64LE25

Suncokret | RM 45 - srednje rani

• Modifikovana verzija dobro poznatog hibrida PR64F50 sa tolerancijom na tribenuron-metil

• U odnosu na baznu verziju poseduje nešto niže stablo

• Sve ostale karakteristike su iste kao i kod PR64F50

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm)

Gustina kod setve: 56–58.000 bilj./ha