P63LL06_Banner_Desktop

P63LL06

Suncokret | RM 41 - srednje rani

Srednje rani hibrid visokog potencijala prinosa

• Stablo nisko sa krupnim glavama i čvrstim korenom

• Sadržaj ulja se kreće oko 47 %

• Poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti

• Poseduje OR5 gen otpornosti na Volovod (A-E)

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm)

Gustina kod setve: 60–62.000 bilj./ha