P9911

Kukuruz | FAO 450

• Hibrid na samom početku grupe 400 koji spada u Optimum® AQUAmax® grupu

• Vrlo visokog prinosa i niske vlage u berbi

• Namenjen za sve regione gajenja, a pre svega za one koji imaju deficit vode u sezoni

• Ima više stablo

• Zrno u tipu zubana                                                                           

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 10–12°C

Gustina kod setve: 73–77.000 bilj./ha (na 18,5–19,5 cm)