P9757_Banner_Desktop

P9757

Kukuruz | FAO 340

• Hibrid iz novije generacije namenjen da zameni dobro poznati P9537, sa prednošću prinosa + 4%

• Ima više stablo i nešto viši položaj klipa

• Klipovi vrlo krupni za grupu zrenja

• Vrlo dobre tolerancije na sušu.

• Čvrstog korena i dobrog stable

• Niska vlaga u žetvi

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 12-15⁰C

Gustina kod setve: 73-77.000 bilj./ha (na 18,5-19,5 cm)