P9537

Kukuruz | FAO 330

• Generacija hibrida u grupi 300 sa vrhunskim prinosima zrna

• Biljka odlične arhitekture sa dobrim odnosom visine stabla i položaja klipa

• Poseduje izvrsnu tolerantnost na sušu

• Zrno u tipu zubana sa brzim otpuštanjem vlage

• Sa vrhunskom agrotehnikom ostvaruje vrhunske rezultate.