Corn field

P9300

Kukuruz | FAO 330

• Nova generacija hibrida u ranoj grupi zrenja sa vrlo visokim potencijalom prinosa

• Stablo je srednje visine dobre čvrstine, sa nešto višim položajem klipa. 

• Klipovi srednje krupni do krupni

• Zrno u tipu čistog zubana sa veoma brzim otpuštanjem vlage

• Vrlo tolerantan na visoke temperature u doba cvetanja i sušu u vreme nalivanja zrna                                                                                                                                                           

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 12-15⁰C

Gustina kod setve: 73-77.000 bilj./ha (na 18,5-19,5 cm)