Corn field

P9241

Kukuruz | FAO 300

• Hibrid u ranoj grupi koji spada u Optimum® AQUAmax® grupu hibrida

• Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode

• Stablo više sa nižim položajem klipa

• Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu

• Poseduje jak koren i čvrsto stablo

• Treba ga sejati u redovnim rokovima setve, kao i u slučajevima presejavanja                         

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 10–15°C

Gustina kod setve: 80–84.000 bilj./ha (na 17–18 cm)