Corn field

P9074

Kukuruz | FAO 230

• Hibrid višestruke namene sa visokim potencijalom prinosa za svoju grupu zrenja

• Može se koristiti za normalne rokove setve za rano zrno, te u slučajevima kasne setve, presejavanja i kao drugi usev (zrno, silaža)

• Ima dobru agronomiju

• Odlične tolerancije na sušu

• Veoma brzo otpušta vlagu iz zrna

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 12-15⁰C

Gustina kod setve: 84-88.000 bilj./ha (na 16-17 cm)