P1535

Kukuruz | FAO 740

• Kasni hibrid nove generacije koji sa pravom nosi epitet najbolji od najboljih

• Ima visoko stablo i nešto viši položaj klipa

• Rekorder prinosa u povoljnim godinama

• Odličan kvalitet zrna (u tipu polutvrdunca)

• Dugo zadržava zelenu boju

• Vrhunski silažni hibrid, rekordnih prinosa i visoke energije silaže

• Klipovi izrazito krupni, teški i pogodni za berač

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 10–15°C

Gustina kod setve: 63–65.000 bilj./ha (na 22–22,5 cm)