P1241

Kukuruz | FAO 650

• Vrhunski hibrid iz grupe Optimum® AQUAmax®

• Izrazito visoki prinosi u svim uslovima gajenja

• Stablo više sa nešto višim položajem klipa

• Zrno u tipu tvrđeg zubana odličnog kvaliteta

• Iako spada u kasnije hibride ima odlično otpuštanje vlage (slično P1114)

• Dobar izbor za pripremu kvalitetne silaže                                                                                                                                                                                      

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 10–12°C                                                                                    

Gustina kod setve: 66–70.000 bilj./ha (na 20,5–21,5 cm)