P0943

Kukuruz | FAO 620

• Nova generacija visoko rodnog hibrida iz kasne grupe

• Ima visoko stablo i nešto viši položaj klipa

• Stablo dugo zadržava zelenu boju što ga čini odličnim izborom za spremanje silaže

• Dobre čvrstine korena i stabla

• Zrno u tipu zubana, po zrelosti između P0725 i P1114

• Odlične tolerancije na sušu

• Vrlo visoke tolerancije na napad kukuruznog plamenca

• Pre svega hibrid visokih i stabilnih prinosa kroz godine

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 12–15°C

Gustina kod setve: 69–71.000 bilj./ha (na 20–20,5 cm)