P0900

Kukuruz | FAO 630

• Nova generacija srednje kasnog hibrida visokog prinosa

• Slične vlage kao P0725, ali + 4% viši prinos u proseku

• Ima niže stablo i niži položaj klipa

• Klipovi krupni sa zrnom dobrog kvaliteta

• Dobre agronomije i dobre tolerancije na sušne uslove

• Hibrid za intenzivnije uslove proizvodnje

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 10-12⁰C

Gustina kod setve: 68-72.000 bilj./ha (na 20,0-21,0 cm)