P0725

Kukuruz | FAO 600

• Hibrid vrlo visokog potencijala rađanja

• Zrno u tipu polutvrdunca odličnog kvaliteta

• Ima visoko čvrsto stablo i viši položaj klipa

• Poseduje snažan korenov sistem

• Može se gajiti u svim regionima

• Vrlo visoke tolerancije na sušu i umereno visoke temperature

• U uslovima navodnjavanja jedan od najprinosnijih hibrida

• Za silažu sejati 10 % gušće                                                     

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 10–12°C

Gustina kod setve: 69–71.000 bilj./ha (na 20–20,5 cm)