P0704

Kukuruz | FAO 550

• Generacija vrhunskog hibrida u srednje kasnoj grupi

• Daje odlične prinose kako u srednje vlažnim, tako i u sušnim regionima

• Vrlo pouzdan partner za sve godine proizvodnje

• Poseduje stablo srednje visine sa nešto višim položajem klipa

• Jak korenov sistem

• Zrno u tipu zubana, odličnog kvaliteta i visoke apsolutne težine

• Odlična tolerancija na sušu i visoke temperature

 

PREPORUKA:                                                                                                      

Vreme setve: zemljište 10–15°C

Gustina kod setve: 71–73.000 bilj./ha (na 19,5–20 cm)