P0412

Kukuruz | FAO 530

• Optimum® AQUAmax® hibrid u grupi 500

• Vrlo sličnog prinosa kao i P0216, ali nešto kasniji

• Stablo više sa nešto višim klipom

• Zrno u tipu tvrdog zubana

• Odličan kandidat za kvalitetnu silažu

• Kao i svi proizvodi iz ove grupe stvoren za regione koji imaju deficit vode

• Visoko tolerantan na dugotrajne visoke temperature

• Za silažu sejati 10 % gušće

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 12–15°C

Gustina kod setve: 71–73.000 bilj./ha (na 19,5–20 cm)