P0216E

Kukuruz | FAO 510

• Prvi voštani hibrid u paleti Pioneer-a na našem tržištu

• Nastao je iz dobro poznatog hibrida P0216

• Sličnih je karakteristika kao i svoja bazna verzija, ali nešto nižeg stabla i položaja klipa

• Ima tvrđe zrno sa specifičnom strukturom skroba (99% amilopektin)

• Preporuka za setvu ista kao i kod bazne verzije

• Sejati ga na minimum 200 m udaljenosti od običnog kukuruza

                         

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 12–15°C

Gustina kod setve: 71–73.000 bilj./ha (na 19,5–20 cm)