P0216

Kukuruz | FAO 500

• Hibrid koji spada u Optimum® AQUAmax® hibride

• Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode

• Izrazito tolerantan na visoke temperature

• Stablo visoko sa višim položajem klipa

• Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu u jesen

                                                                                                                                    PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 12–15°C

Gustina kod setve: 71–73.000 bilj./ha (na 19,5–20 cm)