P0164_Banner_Desktop

P0164

Kukuruz | FAO 430

• Hibrid nove generacije u srednje ranoj grupi zrenja

• Namenjen pre svega za polusušne regione

• Poseduje odličnu tolerantnost na sušu

• Stablo niže sa nižim položajem klipa

• Poseduje odličnu čvrstinu stabla i korena

• Zrno u tipu zubana sa odličnim otpuštanjem vlage

• U sušnim godinama uz umereno visoke temperature jedan od najprinosnijih hibrida

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 12–15°C

Gustina kod setve: 73–77.000 bilj./ha (na 18,5–19,5 cm)