P0074

Kukuruz | FAO 430

• Hibrid nove generacije u srednje ranoj grupi zrenja

• Prinos zrna vrlo visok u odnosu na svoju grupu zrenja

• Namenjen za sve regione gajenja i sve uslove

• Poseduje odličnu tolerantnost na sušu i visoke temperature

• Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa

• Lako se kombajnira

• Dobre čvrstine stabla i korena

• Zrno u tipu tvrdog zubana sa dobrim otpuštanjem vlage

• U sušnim godinama se ponaša slično hibridima iz grupe Optimum® AQUAmax®

                                                                                                              

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 12–15°C

Gustina kod setve: 73–77.000 bilj./ha (na 18,5–19,5 cm)