P0023_Banner_Desktop

P0023

Kukuruz | FAO 400

• Generacija Optimum® AQUAmax® hibrida u srednje ranoj grupi zrenja

• Namenjen pre svega za sušne i polusušne regione, odnosno gde postoji deficit vlage

• Može se sejati i na nešto lošijem zemljištu, ali uz primenu dobre agrotehnike

• Hibrid visokih i stabilnih prinosa

• Vrlo dobra arhitektura biljke, stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa

• Zrno u tipu zubana

• Vrhunski prinosi u uslovima suše i vrlo visokih letnjih temperature
 

 PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 10–15°C                                                         

Gustina kod setve: 73–77.000 bilj./ha (na 18,5–19,5 cm)