P0423

Kukuruz | FAO 520

• Hibrid namenjen da zameni dobro poznati PR35F38

• Karakteristike su mu skoro potpuno iste sa PR35F38

• Stablo je niže sa nižim položajem klipa

• Izvanredna tolerantnost na sušne uslove

• Odlična tolerantnost na visoke temperature

• Prinos u proseku za 6 % veći od PR35F38

• Prilagođen svim tipovima zemljišta

 

PREPORUKA: 

Vreme setve: zemljište 10–12°C
Gustina kod setve: 71–75.000 bilj./ha (na 19,5–20 cm)