P0362

Kukuruz | FAO 530

• Hibrid nove generacije u srednje kasnoj grupi zrenja

• Odlično reaguje prinosom u svim regionima gajenja

• Ima odličnu toleranciju na sušu

• Zrno u tipu zubana sa brzim otpuštanjem vlage

• Ima jak koren i dobru čvrstinu stable

• U sušnim godinama blizak prinosom sa hibridima iz grupe Optimum® AQUAmax®

 

PREPORUKA:

Vreme setve: zemljište 12–15°C

Gustina kod setve: 71–75.000 bilj./ha (na 19–20 cm)