PX113_Banner_Desktop

PX113

Uljana repica

• Najnoviji polupatuljasti hibrid u MAXIMUS® grupi

• Jedan od najprinosnijih hibrida

• Sa dobrom tehnologijom proizvodnje prosečni prinosi su preko 4 t/ha

• Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko 46 %

• Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata (11–12 μmol/g)

• Poseduje vrlo moćan koren i dobru toleranciju na izmrzavanje

• Podnosi sve tipove zemljišta                                        

 

Gustina u žetvi: 35–45 bilj./m²