PT279CL

Uljana repica

• Nova generacija hibrida tolerantna na herbicide iz grupe Imidazolinona

• Izrazito visok potencijal prinosa i odličan sadržaj ulja u zrnu (oko 45%)

• Ima stablo prosečne visine oko 161 cm i mahune

tolerantne na pucanje

• Odlične tolerancije na sve značajnije bolesti repice

• Hibrid spada u srednje ranu grupu zrenja, sa namenom da zameni dobro poznati PT200CL

• Prosečan prinos u dve godine ispitivanja komisije za priznavanje sorti iznosio je 4678 kg/ha ili 5,7 % više od standarda (PT200CL)

 

Gustina u žetvi: 35–45 bilj./m²