PT264

Uljana repica

• Nova generacija hibrida koja treba da zameni sve dosadašnje hibride iz ove grupe (PT231, PR46W15)

• Hibrid rekordnih prinosa zrna i vrlo visokog sadržaja ulja (preko 45%)

• Vrlo tolerantan na niske temperature i sve

najznačajnije bolesti repice

• Poseduje odličnu toleranciju na pucanje mahuna

• Spada u srednje rane hibride

• Prosečan prinos u dve godine ispitivanja komisije za priznavanje sorti iznosio je 4683kg/ha ili 4,6 % više od standarda

 

Gustina u žetvi: 35–45 bilj./m²