PT240CL_Banner_Desktop

PT240CL

Uljana repica

• Hibrid tolerantan na herbicide iz grupe Imidazolinona

• Ima visok potencijal prinosa sa odličnim sadržajem ulja u zrnu (oko 46 %)

• Izrazito nizak sadržaj glukozinata, 11μmol/g suve materije

• Ima stablo prosečne visine oko 167 cm i mahune otporne na pucanje

• Odlične tolerancije na sve značajnije bolesti repice

• Odlična tolerantnost na niske temperature

• Prosečan prinos u dve godine ispitivanja komisije za priznavanje sorti iznosio je 4083kg/ha ili 2,2 % više od standarda (PT200CL)

 

Gustina u žetvi: 35–45 bilj./m²