PT231

Uljana repica

• Nova generacija visoko rodnog hibrida visine stabljike oko 170 cm

• Prosečan sadržaj ulja u zrnu kreće se preko 46 %

• Vrlo dobre tolerancije na niske temperature

• Sadržaj glukozinata je nizak i kreće se od 10–12 μmol/g

• Vrlo tolerantan na najznačajnije bolesti repice

• Ekstremno visoki prinosi

                                                             

Gustina u žetvi: 35–45 bilj./m²