PT200CL_Banner_Desktop

PT200CL

Uljana repica

• Prvi Pioneer hibrid sa tolerancijom na herbicide iz grupe Imidazolinona

• PT200CL je modifikovana verzija dobro poznatog i popularnog hibrida PR46W14

• Predstavlja nov pristup u borbi protiv korova u uljanoj repici

 

Gustina u žetvi: 35–45 bilj./m²