11CH4

Inokulant

• Jedinstveni proizvod na našem tržištu, a namenjen je proizvođačima biogasa

• Primenom 11CH4 inokulanta značajno se ubrzava proces fermentacije u silosu te se na taj način povećava aerobna stabilnost biomase, smanjuju se aerobni gubici suve materije u silosu, veće je iskorišćenje suve materije i prinos metana