11CFT

Inokulant

• Nov revolucionarni proizvod za silažu cele stabljike kukuruza

• Zajedno sa 11GFT spada u grupu inokulanata takozvane Fiber Tecnology, a odlikuje ih dodatno povećanje svarljivosti biljnih vlakana

• Sadrži nov soj bakterije Lactobacillus buchneri, te soj Lactobacillus casei