Zaštita bilja

Proizvodi za Zaštitu Bilja

Rešenja za zaštitu bilja

Da bi obavili posao potreban vam je proizvod na koji možete da se oslonite.Možete da se pouzdate u naš portfolio proizvoda da će vam dati kontrolu koja vam je potrebna. 

11 Pronađeni proizvodi

Nijedan proizvod ne odgovara odabiru

Molimo poništite selektovano i pokušajte ponovo

MustangForte 

Herbicid

Herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova j pšenici i kukuruzu.

Mustang 

Herbicid

Herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici, ječmu i kukuruzu.

Pallas75 WG 

Herbicid

Novi sistemični herbicid za suzbijanje najvažnijih uskolisnih i širokolisnih korova u pšenici. Primenjuje se od vidljivog drugog lista do drugog kolenca.

Postalon 90 SC

Fungicid

Kontaktni i sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze u dozi od 0,8 - 1,25 l/ha.

Principal® Plus

Herbicid

Herbicid u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova.

Reldan 22

Insekticid

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, suzbija jabukinog smotavca u koncentraciji 0,2-0,25%.

Runner 240 SC

Insekticid

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, suzbija jabukinog smotavca i pepeljastog i žutog grožđanog moljca

Starane250 

Herbicid

Herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih otpornih korova u strnim žitima, kukuruzu, voćnjacima i vinogradima, luku.

Systhane 240 EC

Fungicid

Sistemični fungicid za kontrolu prouzrokovača pepelnice vinove loze, pepelnice ruže i čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke .

Talendo®

Fungicid

Fungicid na bazi nove aktivne materije prokvinazid iz grupe kvinazolinona, primenjuje se u vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze.

Učitaj još proizvoda